Giỏ hàng

Cây Sao Sáng (M) tưới 2-3 lần tuần/ 100ml trong nhà hoặc cửa sổ

120,000₫