Giỏ hàng
Cây Trác Tùng (L) tưới 50ml 2-3 lần / tuần , trong nhà hoặc cửa sổ

Cây Trác Tùng (L) tưới 50ml 2-3 lần / tuần , trong nhà hoặc cửa sổ

240,000₫