Giỏ hàng

Cây Xương Rồng, tưới 1 lần/tuần, cửa sổ/ngoài trời

30,000₫