Giỏ hàng

Sửu

95,000₫
Màu sắc

Con người sinh ra dưới mỗi dấu hiệu động vật được ban phước với những đặc điểm khác nhau
Các cung hoàng đạo là một chương trình phân loại mà chỉ định một con vật và các thuộc tính có uy tín của mình để mỗi năm trong một chu kỳ lặp đi lặp lại 12 năm.