Giỏ hàng

Tị/rắn

95,000₫
Màu sắc

####

Con người sinh ra dưới mỗi dấu hiệu động vật được ban phước với những đặc điểm khác nhau

Các cung hoàng đạo là một chương trình phân loại mà chỉ định một con vật và các thuộc tính có uy tín của mình để mỗi năm trong một chu kỳ lặp đi lặp lại 12 năm.